11/19/2019 - Pearl vs Jim Hill12/28/2019 - Provine vs Velma Jackson12/28/2019 - Provine vs Wingfield12/28/2019 - Wingfield vs Forest Hill3/2/2020 - Florence vs Greenwood - 4A Semifinals3/2/2020 - Raymond vs Ripley - 4A Semifinals3/3/2020 - Forest Hill vs Center Hill - 5A Semifinals3/3/2020 - Wingfield vs Callaway - 5A Semifinals3/4/2020 - Biloxi vs Murrah - 6A Semifinals3/6/2020 - Callaway vs Center Hill 5A Championship3/7/2020 - Murrah vs Starkville - 6A Championship